โครงการประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รักบึงกาฬ”
ขยายเวลาวันเปิดรับสมัคร ถึงวันเสาร์ที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
ขยายเวลาวันส่งผลงานเข้าประกวด ถึงวันอังคารที่ 31 มกราคม พ.ศ.2560

เข้าสู่หน้าหลัก  รับสมัครนักศึกษา

