เข้าสู่หน้าหลัก  รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 
กำหนดการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560


ศูนย์ประสานงานและพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ