สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ครั้งที่ 1/2560

 

            ประกาศรับสมัคร        : 4 – 25 กันยายน 2560 

            ประกาศผู้ได้รับทุน       : 2 ตุลาคม 2560

            ทำสัญญา              : 2 – 13 ตุลาคม 2560

   แบบฟอร์มขอรับทุน

            โครงการเดี่ยว  คลิ๊กที่นี่

            โครงการกลุ่ม   คลิ๊กที่นี่