เกี่ยวกับเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 
285 หมู่ 2 ต.โนนสมบูรณ์
อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์. 042-492847
โทรสาร. 042-492848