นักศึกษาจาก สปป.ลาว สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

12507573_1161476473880203_6067425690116969181_n

คุณพ่อสมนึก สุทธิ นำนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 7 คน และสาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์

Downlond เอกสาร