ประมวลภาพกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จัดโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่  ภาคปกติ  ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2559   เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  อีกทั้งยังเป็นการคัดกรองสุขภาพนักศึกษา และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด โดยมีนักศึกษาใหม่ทั้ง 3 สาขา เข้ารับการตรวจร่างกายกันอย่างคับคั่ง

13987679_1075783235872938_1806927479_o

13987734_1075783835872878_172550275_o

13987955_1075783302539598_392805521_o

13987262_1075784025872859_1601873325_o

13977898_1075783725872889_157992176_o

13977811_1075783519206243_2028591500_o

13987084_1075784265872835_1375352716_o

13950818_1075783899206205_832196850_o

 

 

 

 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์