มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ส่งมอบธารน้ำใจสู่ทหารชายแดนใต้ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 25 ตุลาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ โดย ท่านผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์) ได้ประกอบพิธีแสดงความไว้อาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดีทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร และมีการส่งมอบทานน้ำใจสู่ทหาร 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ คือ
– สำนักงานอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ (ท่านอุมาพร วังคำแหง)
– รองผู้บังคับการกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดบึงกาฬ  (ร้อยตรีมณฑล ศรีสุขา)
– ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดบึงกาฬ
– ผู้แทน ฯพณฯ พินิจ จารุสมบัติ (นายบุญเพ็ง รามคำ) และ(นายเสมอ นามะ)
– นายกเทศมนตรีตำบลหนองเลิง (นายมงคล พินทา)
– นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์  (นายธนาดุลย์ บุตรโคตร)
– ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ
– สำนักงานทนายความสุรชัย (คุณภาวิณี สกุลดาว)
– ผู้บริหารโรงแรมเดอะวัน (คุณสุพัตรา รุ่งจินดารัตน์)
– หจก.ท่าทรายสหชาติ

– คุณหลาน นิยมศรี
– ประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ

14721571_1712787919040913_8636496466310851725_n

14718723_1712788099040895_4858917577580454047_n

14713778_1712789902374048_3979608398142687417_n

14690861_1388839271143921_6920448668343858795_n

14724419_1785009165070443_5086325142400650925_n-768x575

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์