ประมวลภาพพิธีปล่อยสัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญกุศลครบรอบ 50 วัน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีปล่อยสัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญกุศลครบรอบ 50 วัน ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ท่าน้ำวัดสันติสามัคคี ประธานในพิธีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ นำโดยผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์ อ.ปิ่นทอง นันทะลาด และอ.ปกรศักดิ์ มงคลเคหา พร้อมด้วยนักศึกษา ได้เข้าร่วมปล่อยปลาในครั้งนี้ด้วย

15202641_1214509688633860_7532116723896246782_n

15219575_1214522048632624_7606856998827132489_n

15220057_1214508398633989_3766853525255881634_n

15220212_1214509431967219_310780988686015304_n

15230803_1214510288633800_8226029378470030253_n

15232055_1214509108633918_505320175707413039_n

15253434_1214508695300626_6926545143648550721_n

15267869_1214509565300539_1766475774059287525_n

15284042_1214521998632629_2107496271762736655_n

15284046_1214508775300618_711120791150670469_n

15326469_1214510345300461_6600918675681901717_n

15338764_1214509008633928_1475528655336149453_n

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์