14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ : พิธีมอบรางวัลโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ “รักบึงกาฬ”

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษาโครงการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “รักบึงกาฬ” แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เจ้าของผลงานสื่อสร้างสรรค์คุณภาพดีและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนให้คนบึงกาฬ รักบึงกาฬ และร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้กับจังหวัดบึงกาฬ โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร รวมมูลค่า 25,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานภายในจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ, สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ, สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ และบริษัท เดอะวัน บีเค จำกัด (โรงแรม เดอะวัน บึงกาฬ) ผู้ให้ความอนุเคราะห์เงินรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

IMG_7253_s

 

 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์