14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ : พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2560

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ จัดให้มีการทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันราชภัฏ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.ดร.ธีระพล เพ็งจันทร์ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกันทำบุญ ตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล

DSC_2787

 

 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์