14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ : โครงการคนของพระราชา อาสามุ่งมั่น ตามพระราชปณิธาน “กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหนองกุดทิง”

DSC_2842

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ได้จัดโครงการคนของพระราชา อาสามุ่งมั่น ตามพระราชปณิธาน:กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองกุดทิง เนื่องในราชภัฏ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมทั้งมีส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน ครูและนักเรียน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดบึงกาฬ รวม 200 กว่าคน เข้าร่วมงานและชมนิทรรศการ พร้อมนั่งเรือชมทัศนียภาพของหนองกุดทิง แหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำโลกของจังหวัดบึงกาฬ

 

 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์