สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่เกี่ยว้อง ปฏิบัติงานที่สังกัดสำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียดการรับสมัคร

 สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

0ae41060381d9f8a77c836790a9e8ab8-2

0ae41060381d9f8a77c836790a9e8ab8-3

0ae41060381d9f8a77c836790a9e8ab8-4

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์