ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุโมทนาถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2560

ขอเชิญร่วมโครงการอนุโมทนาถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2560

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วม “โครงการอนุโมทนาถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2560” ณ วัดอรัญญวิเวก อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2560

ร่วมบริจาคปัจจัยได้ที่ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์ 042-492847

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ 285 หมู่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์. 042-492847 โทรสาร. 042-492848

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์