กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย

เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ นำโดย ผศ.ดร. ธีระพล เพ็งจันทร์ พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้เข้าร่วมร้องเพลงชาติไทย ในกิจกรรมเชิญธงชาติไทย ณ บริเวณเสาธง ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยพร้อมเพรียงกัน

21397153_10208104130520715_1280606784_n

 

22054445_10208104130480714_558188519_n

22054497_10208104130360711_1134319465_n

22054567_10208104130320710_853210494_n

22117803_10208104130240708_1484985189_o

22119013_10208104130560716_438959132_n

22119072_10208104130680719_1395652827_n

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์

Downlond เอกสาร