ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

นักศึกษาและอาจารย์ ตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เข้าร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ศูนย์ราชการ จังหวัดบึงกาฬ

23519218_1952038145059087_1382708742637978288_n

23621547_1952039741725594_7718473885568312217_n

23621217_1952038015059100_339959575174017882_n

 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์

Downlond เอกสาร