ประมวลภาพนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ได้ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เปิดพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ณ ที่ว่าการ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนักเรียนจาก ร.ร.ต่างๆเข้าชมนิทรรรศการอย่างเนืองแน่น

23435257_1549032501848242_3611713566608254855_n

23472014_1549034955181330_4533041559446618183_n

 

23472405_1549030935181732_6097608425408984685_n

23472476_1549039488514210_4456414757470626045_n

23472758_1549031468515012_6689413148289320981_n

23472961_1549029988515160_4652074779641626203_n

23473089_1549031821848310_7356954246786817956_n

23473092_1549036358514523_6057669560781006475_n

23517945_1549035705181255_7752265637095973733_n

23559399_1549033435181482_2934138993609071008_n

23559448_1549038391847653_8314503737332104248_n

23559797_1549040445180781_7870617106587103641_n

23559799_1549030221848470_7924190713871467528_n

23559876_1549036668514492_4914854080505332149_n

23561488_1549031215181704_5737983124846495103_n

23621415_1549033801848112_5704143158222757554_n

23472122_1549032221848270_5277639559424624280_n

23621547_1952039741725594_7718473885568312217_n

 

แนะนำศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

สาขาที่เปิดสอน

งานวิชาการและงานทะเบียน

งานวิจัยและบริการวิชาการ

บริการออนไลน์

ระบบสารสนเทศออนไลน์

Downlond เอกสาร