ติดต่อมหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
285 หมู่ 2 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เมืองบึงกาฬ
จ.บึงกาฬ 38000 โทรศัพท์. 042-492847 โทรสาร. 042-492848

Facebook : มรภ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ

แผนที่ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ