รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2562

กลับสู่หน้าหลัก

ข้อมูลส่วนตัวเบื้องต้นสมัคร

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้

(ใช้สำหรับกรอกเข้าระบบ)

ข้อมูลด้านการศึกษา

ความสามารถพิเศษ

กรุณาเลือกสาขาที่ต้องการสมัคร (ค่าสมัครสอบสาขาละ 200 บาท)