กิจกรรมนักศึกษา

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา : เทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote เพื่อการศึกษาและการวิจัย

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote เพื่อการศึกษาและการวิจัย” ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 121