ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา : เทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote เพื่อการศึกษาและการวิจัย

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote เพื่อการศึกษาและการวิจัย” ในวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 121

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า มหาวิท …

มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า Read More »

สถานที่กักตัว เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19

เพื่อรองรับการระบาดของโรค โควิด-19 ระลอกใหม่ มหาวิทยาลั …

สถานที่กักตัว เพื่อรองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 Read More »

อบรมหลักสูตรการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร

อบรมหลักสูตรการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเกษตร …

อบรมหลักสูตรการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร Read More »