ติดต่อเรา
Contact

 

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
285 หมู่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ
จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : +66 4249 2848
โทรสาร : +66 4249 2847