ขอเชิญกรอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 และเทียบเท่า ตอบแบบสำรวจความต้องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่าในเขตจังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร และหนองคาย (สำรวจโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ) ตามลิงค์นี้ด้วยครับ/ค่ะ (ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2562)
https://goo.gl/forms/VepNOPadMkdmrNyy2

หรือสแกน QR-CODE