ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY, BUENG KAN CAMPUS.
285 ม. 2 ตำบลโนนสมบุรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ : 042-492847
โทรสาร : 042-492848

งานการเงิน/ธุรการ : 097-926-3693 (คุณยุวธิดา หงษ์ชูตา)
งานทะเบียน : 090-224-1728 (คุณศรีนวล ศรีไชยลา)

 มรภ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ