ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ
UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY, BUENG KAN CAMPUS.
285 ม. 2 ตำบลโนนสมบุรณ์ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000
โทรศัพท์/โทรสาร : 042-492848

งานธุรการ : 042-492848 (คุณศรีนวล ศรีไชยลา)
งานการเง่น : 097-926-3693 (คุณยุวธิดา หงษ์ชูตา)
งานทะเบียน : 061-241-0524 (คุณจิราพร สายสอน)

 มรภ.อุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ