ประมวลภาพงานกฐินประจำปี ๒๕๖๐

ประมวลภาพงานกฐินศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ประจำปี ๒๕๖๐
โดยศูนย์การศึกาาบึงกาใร่วมกับชุมชนบ้านดอนอุดม ร่วมทำบุญในประเพณีเดือนสิบสอง บุญกฐิน