รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562